Chytré smlouvy - Smart Contracts

28.05.2023

Chytrá smlouva je dohoda mezi dvěma subjekty ve formě počítačového kódu naprogramovaného k automatickému provádění. S touto myšlenkou přišel v 90. letech 20. století americký kryptograf Nick Szabo, kdy přirovnal chytré smlouvy k prodejním automatům.

Představte si automat určený k tomu, aby lidem prodával limonádu za určitou sumu. Automat je navržen tak, aby vydával limonádu a vracel drobné. Pokud požadovaná limonáda není k dispozici, automat by měl uživatele vyzvat, aby si vybral jinou limonádu nebo vrátil peníze.

Stejně tak i v případě chytrých smluv jsou podmínky stanoveny zúčastněnými stranami. Strany se také dohodnou na tom, jak budou probíhat transakce a jak budou data reprezentována v blockchainu. Tím se stanoví podmínky. Smlouva se provede, jakmile jsou podmínky splněny. Po dokončení transakce se zapíše záznam do blockchainu.

Konkrétní příklad chytré smlouvy v praxi

Předpokládejme, že máme smlouvu o pronájmu bytu mezi pronajímatelem a nájemcem a chceme ji zapsat do blockchainu pomocí smart kontraktu (zápis do blochchainu není povinnou náležitostí smart kontraktu).

Jaký je rozdíl mezi smart kontraktem a transakcí?

Vytvoření smart kontraktu a vytvoření transakce jsou dva různé kroky v procesu uzavírání smlouvy na blockchainu.

Smart kontrakt je programovatelný kód, který je uložen na blockchainu a slouží k automatickému vykonávání určitých podmínek smlouvy. Tento kód definuje podmínky smlouvy a určuje, jaké akce mají být provedeny, když jsou splněny určité podmínky. Smart kontrakt je tedy smlouvou samotnou a slouží k automatickému vykonávání smlouvy, jakmile jsou splněny stanovené podmínky.

Na druhé straně, transakce na blockchainu je záznam o určité akci nebo změně na blockchainu. V případě uzavírání smlouvy na blockchainu zahrnuje transakce informace o smlouvě a podmínkách smlouvy, které jsou definovány v smart kontraktu. Tato transakce musí být potvrzena uzly v síti, aby byla platná a aby se zapsala do blockchainu.

Základní rozdíl je ten, že vytvoření smart kontraktu je definování podmínek smlouvy a automatické vykonávání smlouvy, zatímco vytvoření transakce je záznam o akci na blockchainu, která obsahuje informace o smlouvě a podmínkách smlouvy

Slovníček pojmů

Framing, v kontextu autorského práva, odkazuje na techniku, která umožňuje zobrazovat obsah webové stránky ve vloženém rámu na jiné stránce. Tato technika může být využita bez souhlasu autora nebo správce originálního obsahu a často vyvolává otázky ohledně autorských práv a neoprávněného využití. Framing může vést ke ztrátě kontroly nad zobrazeným...

V dnešním rychle se vyvíjejícím digitálním prostředí čelí podniky rostoucímu tlaku na přizpůsobení a využívání nejnovějších digitálních technologií, aby si udržely svou konkurenceschopnost. Kolem pojmů "digitalizace" a "digitální transformace" však často panuje zmatek, protože se často zaměňují.

Digitální služby jsou definovány jako služby informační společnosti, jako jsou on-line tržiště, internetové vyhledávače nebo služby cloud computingu. Pojem digitální služba byl transponován do českého právního řádu z evropské Směrnice NIS. K určení, zda se jedná o digitální službu, je nejprve třeba posoudit, zda se jedná o službu informační...

Chytrá smlouva je dohoda mezi dvěma subjekty ve formě počítačového kódu naprogramovaného k automatickému provádění. S touto myšlenkou přišel v 90. letech 20. století americký kryptograf Nick Szabo, kdy přirovnal chytré smlouvy k prodejním automatům.

Základem Blockchainu je DLT (Distributed Ledger Technology), kterou si můžeme představit jako velkou knihu, do které mohou uživatelé zapisovat různé informace a ty jsou pak ukládány na mnoha počítačích po celém světě.

Přemýšlíte o použití elektronického podpisu, ale nevíte, který druh je pro vás ten správný? Podíváme na různé typy elektronických podpisů a porovnáme jejich výhody a nevýhody. Od klasického podpisu na konci emailu, až po pokročilé technologie založené na blockchainu