Co je to doménový squatting a jak chránit doménu před cybersquattingem?

12.08.2023

Cybersquatting, známý také jako doménový squatting, je registrace doménového jména, které se podobá známé organizaci nebo osobě. Registrátor domény kupuje doménu ve zlé víře, obvykle s cílem vydělat na dobrém jménu osoby či organizace nebo jim způsobit újmu na pověsti.

Doménoví squatteři se obvykle dopouštějí následujících praktik:

  • Typosquatting: použití chybně napsaných domén legitimních webových stránek k oklamání uživatelů, aby navštívili podvodnou stránku. Typosquatter si například může zaregistrovat název domény jako amozon.com, který se podobá legitimnímu webu amazon.com.
  • Homografický squatting: využívá vizuální podobnosti mezi znaky nebo písmeny v mezinárodním doménovém systému (IDN). Doménoví squatteři registrují adresy, které vypadají jako určitá doména, ale používají znaky v jiném jazyce.
  • Homofonický squatting: využívá podobně znějících názvů domén k přesměrování uživatelů na škodlivé stránky. K nárůstu homofonního squattingu přispívá popularita hlasových vyhledávacích systémů, jako je hlasové vyhledávání přes Google nebo Cortanu.
  • Reverzní squatting: falešné obvinění současného držitele domény ze squattingu ve snaze donutit ho k převodu vlastnictví domény. 
  • Kombinovaný squatting: přidáním určitého klíčového slova do domény legitimní webové stránky, například onlineshopnamepayment.com, aby přesvědčil lidi, že vstupují na oficiální platební stránku  
  • Domény nejvyšší úrovně (TLD): doménový squatter koupí již existující doménu se stejným názvem, ale s jinými koncovkami. Například registrace domén jako example.co, které napodobují example.com.

Jak se bránit proti Cybersquatterovi?

Pokud se stanete obětí cybersquattingu a zjistíte, že někdo neoprávněně drží a využívá doménu obsahující váš obchodní název nebo ochrannou známku, můžete zvážit poslání předžalobní výzvy cybersquatterovi, kterou vyjádříte svůj nárok na danou doménu a budete žádat o její převedení na vás. Výzva musí obsahovat všechny relevantní informace, jako je vaše právo na ochrannou známku, důkazy o záměrném využívání vašeho jména nebo známky cybersquatterem a žádost o převedení domény na vás. 

Předžalobní výzva může vytvořit tlak na cybersquattera a motivovat ho k dohodě mimo soud. Mnoho cybersquatterů se raději vyhne soudnímu sporu, protože to může být časově náročné a finančně nákladné.

Vždy je lepší přijmout preventivní opatření a zaregistrovat si domény obsahující vaši ochrannou známku nebo obchodní název, aby se minimalizovala pravděpodobnost, že budete obětí cybersquattingu. 
Využijte služeb monitorování: Existují specializované služby a nástroje, které vám mohou pomoci sledovat registrace domén a upozornit vás na jakékoli podezřelé aktivity. 
Obnovujte domény včas! Pravidelně sledujte termíny pro obnovu a ujistěte se, že domény zůstanou aktivní. Zapomenuté a expirované domény se mohou stát snadným cílem pro cybersquattery