Framing | Slovníček pojmů

20.03.2024

Framing, v kontextu autorského práva, odkazuje na techniku, která umožňuje zobrazovat obsah webové stránky ve vloženém rámu na jiné stránce. Tato technika může být využita bez souhlasu autora nebo správce originálního obsahu a často vyvolává otázky ohledně autorských práv a neoprávněného využití. Framing může vést ke ztrátě kontroly nad zobrazeným obsahem a snížení schopnosti autora nebo správce chránit svá práva a kontrolu nad distribucí.

Podle judikatury Evropského soudního dvora lze technicky a organizačně vyřešit zákaz framingu u autorských děl, kterými může být i databáze, kterou jste vytvořili a uveřejnili na svých webových stránkách. Porušení lze posléze vymáhat jak zákazem nelegálního chování, tak přiměřenou odměnou autora.