Jak změní evropská směrnice o ESG podnikání?

14.04.2023

Nefinanční reporting (CSDR) a směrnice Evropské unie o environmentální, sociální a správní odpovědnosti (ESG) jsou regulacemi, které do roku 2026 budou mít vliv na všechny firmy působící na evropském trhu. 

Co je to ESG?

ESG je zkratka, která se používá pro označení environmentálních, sociálních a správních faktorů. 

E - Environment: Jedná se o faktory, které souvisejí s vlivem společnosti na životní prostředí. Mezi tyto faktory patří emise skleníkových plynů, využívání přírodních zdrojů, odpadové hospodářství a znečištění ovzduší, půdy a vody. Společnosti by měly přijímat opatření k minimalizaci svého negativního dopadu na životní prostředí a k podpoře udržitelnosti.

S - Social: Tyto faktory se týkají vztahů společnosti se zaměstnanci, zákazníky, dodavateli a komunitou. Mezi tyto faktory patří například dodržování lidských práv, diverzita a inkluzivita v pracovním prostředí, bezpečnost zaměstnanců, kvalita produktů a služeb a vztahy se zákazníky. Společnosti by měly přijímat opatření k podpoře sociální zodpovědnosti a k ochraně práv a zájmů svých zainteresovaných stran.

G - Governance: Tyto faktory se týkají kvality správy a řízení společnosti. Mezi tyto faktory patří například řízení rizik, transparentnost v oblasti financí a reportování, etika a integrita, a řízení konfliktů zájmů. Společnosti by měly přijímat opatření k zlepšení své správy a řízení, což pomáhá snižovat rizika pro investory a zvyšovat důvěru veřejnosti v podnikání.

Koho se ESG týká a kdy?

1. ledna 2023: firmy, které se sdružují ve Svazu Průmyslu a Obchodu a Dopravy a všechny společnosti, které obchodují své akcie na burze musí od začátku roku 2023 sbírat svá referenční data, aby je mohly porovnávat s "ostrými" daty v roce 2024. Zprávu CSDR zpracují a odevzdají k 1.1.2025

1. ledna 2024 sbírají referenční data firmy nad 500 zaměstnanců a "ostrá" data k 1.1.2025. Zprávu CSDR zpracují a odevzdají k 1.1.2026

1. ledna 2025 sbírají referenční data sbírat všechny malé a střední podniky a "ostrá" data k 1.1.2026. Zprávu CSDR zpracují a odevzdají k 1.1.2027

Jaké údaje se v CSDR budou sbírat?

V polovině roku 2023 vydá Komise první sadu standardů, které se budou sbírat.

ESG je takový "multi-energetický" štítek pro podniky. Představte si, že vám konkrétní službu mohou dodat dvě různé firmy. Jedna z firem používá elektroauta, splachuje šedou vodou, pravidelně školí své zaměstnance, dbá na rovnost platů a pohlaví a ochranu oznamovatelů. Druhá společnost dělá pravý opak. Pokud by služba stála stejně - kterou společnost si vyberete? 
Všechny evropské banky již nyní do EBY posílají reporty týkající se poskytovaných úvěrů na podnikání, které jsou řazeny do tří kategorií barev dle ESG podle toho, jak moc jsou aktivity společnosti "zelené".
Víte, že pokud chcete získat ve Velké Británii státní veřejnou zakázku, tak musíte do soutěže přiložit že společnost má zpracovaný audit uhlíkové stopy a dekarbonizační strategii?