Marketplace: obchodní podmínky pro online tržiště

19.02.2024

Online tržiště, označovaná také jako marketplace, jsou v posledních letech stále populárnější. Tento trend se projevuje i v České republice, kde v roce 2023 vstoupila na trh hned dvě velká mezinárodní tržiště: Allegro.cz a Kaufland.cz.  Partnerský prodej mající svá specifická pravidla nabízí však i "klasické" eshopy jako Alza, Mall.cz, Zoot nebo Pilulka.

Rozdíl mezi online tržištěm (market place) a online obchodem (e-shop)

Podle zákona o ochraně spotřebitele se za on-line tržiště považuje služba, která umožňuje spotřebiteli uzavřít distanční smlouvu s prodávajícím nebo jinou osobou prostřednictvím softwaru, tedy internetové stránky, části internetové stránky nebo aplikace. Provozovatelem on-line tržiště je zpravidla osoba odlišná od prodávajícího, který na tržišti působí. On-line tržiště je tedy platforma, která umožňuje spotřebitelům uzavírat smlouvy s podnikateli.

Rozšířená informační povinnost pro provozovatele

Marketplace musí v souladu se zákonem o ochraně spotřebitele plnit několik informačních povinností navíc oproti běžným e-shopům. Provozovatel on-line tržiště je povinen jasným a srozumitelným způsobem informovat spotřebitele:

  • Zda je či není třetí strana nabízející výrobky či služby podnikatelem;
  • V případě, že není-li třetí strana podnikatelem, spotřebitel není chráněn spotřebitelským právem;
  • O hlavních parametrech určujících pořadí předkládaných nabídek spotřebiteli a o jejich tzv. "relativní váze" oproti ostatním parametrům (tj. jaká kritéria jsou ve vztahu k jiným určující při stanovování pořadí zobrazovaných výsledků). Tato informace musí být umístěna tak, aby byla přímo a snadno přístupná z místa na němž jsou nabídky spotřebiteli zobrazeny

Sankce a postihy

V případě nedodržení informačních povinností hrozí provozovateli on-line tržiště pokuta až do výše 4 % celkového ročního obratu prodávajícího a v případě, že není výše obratu dozorovému orgánu známa, lze uložit pokutu až do výše 50 milionů Kč.

Nastavení / revize obchodních podmínek

Zákonná definice online tržišť, je natolik obecná, že může zahrnovat i velké množství e-shopů a aukčních portálů, srovnávačů nabídek a některých dalších webových stránek. Pod působnost nové právní úpravy budou povinné osoby spadat automaticky naplněním kritérií, aniž by NÚKIB vydával rozhodnutí. Každý bude mít povinnost sám sebe určit za povinnou osobu!

Pokud si nevíte rady, neváhejte mě kontaktovat. Pomohu Vám identifikovat, zda spadáte pod kyberbezpečnostní legislativu a nastavíme spolu soulad s takovou legislativou.