Pochopení rozdílů mezi digitalizací a digitální transformací

16.01.2024

V dnešním rychle se vyvíjejícím digitálním prostředí čelí podniky rostoucímu tlaku na přizpůsobení a využívání nejnovějších digitálních technologií, aby si udržely svou konkurenceschopnost. Kolem pojmů "digitalizace" a "digitální transformace" však často panuje zmatek, protože se často zaměňují.

Digitalizace

Digitalizace zahrnuje převod analogových informací do digitální podoby. Tento proces zahrnuje například skenování papírového dokumentu za účelem vytvoření jeho digitální repliky. Digitalizace slouží jako základní krok na cestě k digitální transformaci, sama o sobě však transformací není. Digitalizace se spíše zaměřuje na převod stávajících analogových aktiv, jako jsou fotografie, dokumenty a videa, do digitálních formátů.

Příklad digitalizace: Národní galerie v Londýně nedávno zahájila iniciativu digitalizace, aby zlepšila přístup veřejnosti ke svým sbírkám. V rámci tohoto úsilí galerie digitalizovala svou rozsáhlou sbírku čítající více než 230 000 uměleckých děl a zpřístupnila je volně online. To umožnilo jednotlivcům z celého světa prohlížet a studovat sbírku galerie, i když ji nemohou navštívit osobně.

Digitální transformace

Digitální transformace je komplexní a strategické využití digitálních technologií k transformaci způsobu, jakým podnik funguje, poskytuje hodnotu zákazníkům a vytváří nové zdroje příjmů. Digitální transformace zahrnuje přehodnocení všech aspektů podnikání, od produktů a služeb po procesy, lidi a kulturu. Často vyžaduje značné investice do nových technologií a obchodních modelů a může vést k převratným změnám v organizaci.

Příklad digitální transformace: Adidas, globální společnost vyrábějící sportovní oblečení, prošla digitální transformací s cílem vytvořit personalizovanější zákaznickou zkušenost. Díky využití analýzy dat a strojového učení je společnost Adidas schopna vytvářet personalizovaná doporučení produktů pro zákazníky na základě jejich předchozích nákupů a chování při prohlížení. To vedlo ke zvýšení angažovanosti zákazníků, zlepšení loajality ke značce a zvýšení příjmů společnosti.

Digitalizace a digitální transformace se staly klíčovými pojmy v dnešním digitálním věku a jejich význam pro budoucnost podnikání je nesporný. Je důležité, aby manažerové měli jasnou představu o rozdílech mezi těmito pojmy, neboť to jim umožní lépe porozumět potenciálu digitálních nástrojů a lépe plánovat a implementovat efektivní prodejní strategie. Digitalizace a digitální transformace otevírají nové příležitosti a vytvářejí konkurenční výhodu pro podniky, které se jim umějí přizpůsobit a využít jejich potenciál. Digitální advokát Vám pomůže s nastavením procesů, tak, aby byly "po právu".