Prodáváte SaaS? Nejčastější právních chyby, kterých se dopouštíte v marketingové strategii

13.11.2023

Správně zvolená prodejní strategie SaaS je důležitým faktorem úspěšného podnikání. Ale je třeba mít na paměti, že některé marketingové techniky, pokud nejsou právně ošetřeny v obchodních podmínkách, mohou být v rozporu se zákonem. V tomto článku se podíváme na různé druhy marketingových prodejní strategií jaký vliv mají na platnost obchodních podmínek a jak Vám mohu jako digitální advokát pomoci v oblasti e-commerce. 

Subscription model

Prodej služeb nebo produktů za opakující se platby v pravidelných intervalech (měsíčně, ročně atd.). Zákazník si tedy předplatí danou službu nebo produkt na určitou dobu a platby jsou mu automaticky strhávány z účtu v pravidelných intervalech. 

Prodejce musí zákazníkovi jasně popsat, co získává při předplatném a jak bude probíhat jeho platba. Zákazník by měl být informován o tom, že jeho předplatné bude automaticky obnoveno po určité době, pokud ho nezruší včas. Prodejce by měl uvést i konkrétní dobu trvání předplatného a podmínky jeho ukončení.

Dynamic pricing

Strategie dynamických cen se používá v e-commerce prostředí a zahrnuje měnící se ceny na základě poptávky, konkurence, dostupnosti a sezónnosti. Dynamic pricing se často využívá v online obchodech, kde jsou ceny výrobků a služeb často měněny na základě chování zákazníků.

Prodejce musí v obchodních podmínkách jasně informovat zákazníky o používání strategie personalizace cen a automatizovaného rozhodování. Tím si kupující uvědomí riziko navýšení ceny. Ideálně by takové ustanovení mělo být formulováno následovně: "Informujeme Vás, že cena zboží je přizpůsobována na základě automatizovaného rozhodování a sestavování profilu chování spotřebitelů. Cena je určena podle toho, jaké zboží si v našem e-shopu prohlížíte, či kolikrát jste již konkrétní zboží v e-shopu prohlédli."

Pay-what-you-want

Umožňuje zákazníkům zaplatit cenu za produkt nebo službu podle vlastního uvážení. Cílem této strategie je získat pro svůj nový produkt co největší zákaznickou základnu. Typickým příkladem může být platforma pro sdílení a distribuci programových modifikací CurseForge, která byla ve formě open-source poskytována zcela zdarma. V roce 2021 však společnost oznámila, že bude zpoplatňovat přístup k některým částem knihovny, což vyvolalo vlnu nevole u komunity vývojářů a hráčů, kteří tvrdili, že společnost nemá právo zpoplatňovat přístup ke kódům, které byly vytvořeny zdarma.

V tomto případě je třeba v obchodních podmínkách zajistit práva duševního vlastnictví, aby mohl svůj produkt i po přechodu na placenou verzi nabízet a prodávat. 

Bundle pricing

Marketingová strategie Bundle pricing spočívá v prodeji několika produktů nebo služeb jako balíčku za zvýhodněnou cenu, která by byla vyšší, pokud by byly tyto produkty nebo služby zakoupeny samostatně. Cílem této strategie je podpořit prodej všech produktů v balíčku a přitom poskytnout zákazníkům výhodnější nabídku, kterou by si jinak nevybrali. 

Pokud prodejce nabízí pouze celý balíček za jednu cenu a neinformuje zákazníky, že mají možnost si zakoupit pouze určité produkty z balíčku, může se to považovat za porušení zákona o spotřebitelských právech. Podle tohoto zákona mají spotřebitelé právo si svobodně vybírat, které produkty nebo služby si zakoupí, a neměli by být nuceni kupovat něco, co nechtějí nebo nepotřebují. 

V obchodních podmínkách nezapomeňte uvést použití konkrétní marketingové strategie. Vyhnete se případným soudním sporům.
V případě nabízení open-source řešení musíte mít vyřešená práva duševního vlastnictví, bez nich nemůžete produkt nabízet po přechodu na placenou verzi.