Právo být zapomenut: Získejte kontrolu nad svými osobními údaji

11.04.2024

Právo být zapomenut je koncept v oblasti ochrany osobních údajů, který umožňuje jednotlivcům požádat o vymazání svých osobních údajů z internetu. Toto právo je zakotveno v obecném nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a umožňuje vám požádat o vymazání odkazů na webové stránky obsahující vaše osobní údaje, kopií vašich osobních údajů z webových stránek a dalších online záznamů.

Google vs. Španělsko

Rozhodnutí španělského úřadu pro ochranu osobních údajů (AEPD) ze dne 12. července 2018, ve kterém nařídil Googlu vymazat cestu k vyhledávanému záznamu, se nazývá "Google Spain SL, C-131/12".

Klíčové body rozhodnutí jsou:

1. Právo na zapomnění:

AEPD shledal, že "právo na zapomnění" podle článku 17 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) dává jednotlivcům právo požádat o vymazání svých osobních údajů z internetových vyhledávačů, pokud jsou tyto údaje irelevantní, zastaralé nebo nezákonné.

2. Odpovědnost Google

AEPD dospěl k závěru, že Google jako správce internetového vyhledávače nese odpovědnost za obsah, který se zobrazuje ve výsledcích vyhledávání. To zahrnuje i odkazy na webové stránky, které obsahují osobní údaje.

3. Rozsah vymazání

AEPD nařídil Googlu, aby vymazal z výsledků vyhledávání odkazy na webové stránky, které obsahují citlivé osobní údaje o dané osobě, včetně informací o jeho profesním životě a soudních sporech. Google však nemusel vymazat samotné webové stránky.

4. Důsledky

Toto rozhodnutí má dalekosáhlé důsledky pro internetové vyhledávače a pro právo na soukromí v digitální éře. Nutí vyhledávače, aby pečlivě zvažovali, jaké informace zobrazují ve výsledcích vyhledávání, a aby respektovali právo jednotlivců na kontrolu nad svými osobními údaji.

Citáty z rozhodnutí:

  • "Právo na zapomnění … umožňuje dotčené osobě požádat správce o vymazání veškerých osobních údajů, které se jí týkají, a to i v případě, že byly tyto údaje zpracovány zákonným způsobem."
  • "Správce vyhledávače … nese odpovědnost za obsah, který se zobrazuje ve výsledcích vyhledávání, a to i v případě, že se jedná o odkazy na webové stránky spravované třetími osobami."
  • "Právo na zapomnění … má přednost před zájmem veřejnosti na přístupu k informacím, pokud je prokázáno, že zájem na ochraně soukromého a osobního života dotčené osoby převyšuje uvedený zájem veřejnosti."


Zdroj: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62012CJ0131

Proč byste měli využít naše služby pro vymazání vašich osobních údajů?

Proces vymazání vašich osobních údajů z internetu může být složitý a zdlouhavý. Vyžaduje to kontaktování jednotlivých webových stránek a platforem a vyjednávání o vymazání vašich údajů. S naší pomocí bude tento proces pro vás mnohem snazší:

  • Získáte odbornou pomoc: Naši advokáti se specializují na oblast ochrany osobních údajů a mají bohaté zkušenosti s uplatňováním práva být zapomenut.
  • Ušetříte čas a úsilí: Nemusíte se sami zabývat kontaktováním webových stránek a platforem. My to uděláme za vás.
  • Zvýšíte svou šanci na úspěch: Díky našim znalostem a zkušenostem je větší pravděpodobnost, že se nám podaří vaše osobní údaje z internetu vymazat.

Jak to funguje?

  1. Vyplňte formulář na našich webových stránkách: Poskytněte nám informace o vašich osobních údajích, které chcete z internetu vymazat.
  2. Udělte nám plnou moc: Pověříte nás, abychom za vás jednali s webovými stránkami a platformami ohledně vymazání vašich údajů.
  3. My se postaráme o zbytek: Kontaktujeme webové stránky a platformy a zašleme jim žádost o vymazání vašich osobních údajů.
  4. Informujeme vás o výsledku: Budeme vás průběžně informovat o průběhu procesu a o jeho výsledku.

Cena

Cena za naše služby se odvíjí od rozsahu a složitosti úkolu. Nabízíme bezplatnou konzultaci, během které vám sdělíme cenu za vymazání vašich osobních údajů.