Seznam služeb informační společnosti | Slovníček pojmů

24.09.2023

Digitální služba - pojem

Digitální služby jsou definovány jako služby informační společnosti, jako jsou on-line tržiště, internetové vyhledávače nebo služby cloud computingu. Pojem digitální služba byl transponován do českého právního řádu z evropské Směrnice NIS. K určení, zda se jedná o digitální službu, je nejprve třeba posoudit, zda se jedná o službu informační společnosti. Slovní definice služby informační společnosti byla převzata z evropského práva a upravena v rámci platných směrnic EU.

Definice Informační společností

Informační společností se rozumí každá organizace, která poskytuje služby poskytované zpravidla za úplatu, na dálku, elektronicky a na individuální žádost příjemce služeb.

Pro účely této definice jsou vymezeny tři klíčové pojmy:

 1. Službou poskytovanou na dálku se rozumí služba, která je poskytována bez současné přítomnosti stran. 
 2. Službou poskytovanou elektronicky se rozumí služba odeslaná z výchozího místa a přijatá v místě jejího určení prostřednictvím elektronického zařízení pro zpracování a jako celek odeslaná, přenesená nebo přijatá drátově, rádiově, opticky nebo jinými elektromagnetickými prostředky. 
 3. Službou poskytovanou na individuální žádost příjemce služeb se rozumí služba poskytovaná přenosem dat na individuální žádost.
V roce 2000 přijal Evropský parlament a Rada směrnici 2000/31/ES, která rozšiřuje definici služby informační společnosti o širokou škálu hospodářských činností probíhajících on-line.

Kromě on-line prodeje zboží zahrnuje tato definice také služby poskytující informace on-line, obchodní sdělení, nástroje pro vyhledávání a získávání dat, a služby spočívající v předávání informací prostřednictvím komunikační sítě. Naopak televizní a rozhlasové vysílání nejsou považovány za služby informační společnosti, neboť nejsou poskytovány na individuální žádost.

Dalšími službami informační společnosti jsou například video na přání a poskytování obchodního sdělení elektronickou poštou. Je také třeba poznamenat, že používání elektronické pošty nebo jiných rovnocenných individuálních komunikačních prostředků fyzickými osobami mimo rámec obchodních aktivit není považováno za služby informační společnosti.

Do seznamu služeb informační společnosti (které mohou být digitální službou podle zákona o kybernetické bezpečnosti) může patřit například:

 • E-mailové služby a aplikace pro zasílání e-mailů.
 • Sociální sítě a komunikační aplikace umožňující uživatelům sdílet obsah a komunikovat online.
 • Cloudové služby pro ukládání a sdílení souborů.
 • Platební brány a služby pro online platby a převody peněz.
 • Online tržiště umožňující uživatelům nákup jídla, nebo prodej zboží online
 • Hlasové nebo videohovory přes internet.
 • Zpravodajské weby a aplikace poskytující aktuální zpravodajství.
 • Vzdělávací weby a aplikace umožňující uživatelům studovat online.
 • Služby umožňující uživatelům streamovat hudbu a video a stahovat je z internetu.
 • Platformy pro online hraní her a soutěžení s dalšími hráči.
 • Online služby pro rezervaci ubytování, cestování a dalších souvisejících služeb.
 • Virtuální asistenti a chatboti poskytující online podporu a interakci s uživateli
 • Platformy pro obchodování s akciemi a kryptoměnami
 • Aplikace pro sledování zdraví
 • Online zprostředkování služeb a práce