Slovníček pojmů

Framing, v kontextu autorského práva, odkazuje na techniku, která umožňuje zobrazovat obsah webové stránky ve vloženém rámu na jiné stránce. Tato technika může být využita bez souhlasu autora nebo správce originálního obsahu a často vyvolává otázky ohledně autorských práv a neoprávněného využití. Framing může vést ke ztrátě kontroly nad zobrazeným...

V dnešním rychle se vyvíjejícím digitálním prostředí čelí podniky rostoucímu tlaku na přizpůsobení a využívání nejnovějších digitálních technologií, aby si udržely svou konkurenceschopnost. Kolem pojmů "digitalizace" a "digitální transformace" však často panuje zmatek, protože se často zaměňují.

Digitální služby jsou definovány jako služby informační společnosti, jako jsou on-line tržiště, internetové vyhledávače nebo služby cloud computingu. Pojem digitální služba byl transponován do českého právního řádu z evropské Směrnice NIS. K určení, zda se jedná o digitální službu, je nejprve třeba posoudit, zda se jedná o službu informační...

Chytrá smlouva je dohoda mezi dvěma subjekty ve formě počítačového kódu naprogramovaného k automatickému provádění. S touto myšlenkou přišel v 90. letech 20. století americký kryptograf Nick Szabo, kdy přirovnal chytré smlouvy k prodejním automatům.

Základem Blockchainu je DLT (Distributed Ledger Technology), kterou si můžeme představit jako velkou knihu, do které mohou uživatelé zapisovat různé informace a ty jsou pak ukládány na mnoha počítačích po celém světě.

Přemýšlíte o použití elektronického podpisu, ale nevíte, který druh je pro vás ten správný? Podíváme na různé typy elektronických podpisů a porovnáme jejich výhody a nevýhody. Od klasického podpisu na konci emailu, až po pokročilé technologie založené na blockchainu