Právo digitálních technologií

Právo být zapomenut je koncept v oblasti ochrany osobních údajů, který umožňuje jednotlivcům požádat o vymazání svých osobních údajů z internetu. Toto právo je zakotveno v obecném nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a umožňuje vám požádat o vymazání odkazů na webové stránky obsahující vaše osobní údaje, kopií vašich osobních údajů z webových...

Framing, v kontextu autorského práva, odkazuje na techniku, která umožňuje zobrazovat obsah webové stránky ve vloženém rámu na jiné stránce. Tato technika může být využita bez souhlasu autora nebo správce originálního obsahu a často vyvolává otázky ohledně autorských práv a neoprávněného využití. Framing může vést ke ztrátě kontroly nad zobrazeným...

Hlavní změnou v revidované verzi směrnice NIS 2 v porovnání s původním zněním z roku 2016 je rozšíření jejího dosahu na širší oblastí ekonomiky a aktualizace seznamu odvětví a činností, které podléhají povinnostem v oblasti kybernetické bezpečnosti. Do kategorie regulovaných odvětví nyní spadají střední podniky (bez specifických kritérií pro...

Online tržiště, označovaná také jako marketplace, jsou v posledních letech stále populárnější. Tento trend se projevuje i v České republice, kde v roce 2023 vstoupila na trh hned dvě velká mezinárodní tržiště: Allegro.cz a Kaufland.cz. Partnerský prodej mající svá specifická pravidla nabízí však i "klasické" eshopy jako Alza, Mall.cz, Zoot nebo...

V dnešním rychle se vyvíjejícím digitálním prostředí čelí podniky rostoucímu tlaku na přizpůsobení a využívání nejnovějších digitálních technologií, aby si udržely svou konkurenceschopnost. Kolem pojmů "digitalizace" a "digitální transformace" však často panuje zmatek, protože se často zaměňují.

Legislativa v oblasti kybernetické bezpečnosti je založena na principu prospektivní odpovědnosti, která hledí do budoucna. Povinná osoba, která má povinnost se sama sebe určit (a toto oznámit Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost), musí zavést takový systém opatření, který má za účel zabránit hrozbám a rizikům. Mezi opatření k...

Správně zvolená prodejní strategie SaaS je důležitým faktorem úspěšného podnikání. Ale je třeba mít na paměti, že některé marketingové techniky, pokud nejsou právně ošetřeny v obchodních podmínkách, mohou být v rozporu se zákonem. V tomto článku se podíváme na různé druhy marketingových prodejní strategií jaký vliv mají na platnost obchodních...

Článek 30 Nařízení GDPR zavedl nová pravidla pro záznam o činnostech zpracování (Records of Processing Activities - RoPA), aby zvýšil odpovědnost firem. Podle tohoto článku musí každý správce osobních údajů vést záznamy o činnostech zpracování, za které odpovídá.

Digitální služby jsou definovány jako služby informační společnosti, jako jsou on-line tržiště, internetové vyhledávače nebo služby cloud computingu. Pojem digitální služba byl transponován do českého právního řádu z evropské Směrnice NIS. K určení, zda se jedná o digitální službu, je nejprve třeba posoudit, zda se jedná o službu informační...

Jsou algoritmy schopné řešit etické problémy, nebo je to stále výhradní úloha člověka? Isaac Asimov, slavný spisovatel vědeckofantastických příběhů, vytvořil v roce 1942 tři zákony robotiky, které se staly základem pro etickou diskuzi o umělé inteligenci a robotice. Dnes se těmto úvahám se věnuje experimentální filozofie a právnící s ohledem na...

V roce 2013 byl muž jménem Eric Loomis souzen v americkém státě Wisconsin za trestný čin. Výjimečné na tomto případu bylo to, že soudce, který rozhodoval o jeho vině, se spoléhal na algoritmus umělé inteligence nazvaný COMPAS, který hodnotil Loomisovo riziko spáchání dalších trestných činů.

Chytrá smlouva je dohoda mezi dvěma subjekty ve formě počítačového kódu naprogramovaného k automatickému provádění. S touto myšlenkou přišel v 90. letech 20. století americký kryptograf Nick Szabo, kdy přirovnal chytré smlouvy k prodejním automatům.

Nefinanční reporting (CSDR) a směrnice Evropské unie o environmentální, sociální a správní odpovědnosti (ESG) jsou regulacemi, které do roku 2026 budou mít vliv na všechny firmy působící na evropském trhu.

Základem Blockchainu je DLT (Distributed Ledger Technology), kterou si můžeme představit jako velkou knihu, do které mohou uživatelé zapisovat různé informace a ty jsou pak ukládány na mnoha počítačích po celém světě.

Přemýšlíte o použití elektronického podpisu, ale nevíte, který druh je pro vás ten správný? Podíváme na různé typy elektronických podpisů a porovnáme jejich výhody a nevýhody. Od klasického podpisu na konci emailu, až po pokročilé technologie založené na blockchainu

Elektronické obchodování za poslední dekádu prošlo významným vývojem. Stalo se nedílnou součástí našich životů, zejména v období pandemie COVID-19. Vzhledem k tomu, že se očekává, že celosvětový trh elektronického obchodování dosáhne do roku 2027 hodnoty 6,35 bilionu dolarů, není překvapením, že se podniky stále častěji obracejí k e-commerce, aby...